Cs. Szabó Virág

virag“Szerelemből szülessen…”

Egy induló webmagazint illik bemutatni. Cs. Szabó Virág főszerkesztőt kérdeztük a nagy kezdetről. (2013.december 29.)

-  Inspiráció lehetne a magazin címe, mert fontosnak tartom, hogy kedvből, ihletettségből, szerelemből szülessenek az itt megjelenő cikkek. Ezért is ösztönzök arra mindenkit, aki úgy érzi, hogy érdemben hozzászólna a nőiség sokarcú, gazdag témájához, ne tétovázzon – szeretettel várjuk az ötleteket. Idejét érzem annak, hogy szóhoz juthasson a bennünk egyre inkább ébredező Nő, hiszen azáltal kapcsolódhatunk egymáshoz, ha megosztjuk az ösztönző történeteket az emberi közösséggel.
- Harcos írásokra számíthatunk?
- Nem szeretném, mert ez esetben nem tennénk mást, mint az elbillent férfi-nő egyensúlyt szorítanánk vissza a régi mintákba, ahelyett, hogy az újakra összpontosítanánk. A világnak – és általában az embernek – az ölelő, puha, gömbölyű női energiákból van hiánya, azokat kell erősíteni, felvállalni. Félni, haragudni, neheztelni, háborúzni, küzdeni, szakadékokat húzni – mást sem teszünk évezredek óta. A jelenkori belső történések azonban végre arra ösztökélnek bennünket, hogy a valódi erőnket felvállalva merjünk végre szívet nyitni, befogadni, egységesülni, szeretni… Az igazi bátorság ez, és semmiképp nem keverendő össze a gyöngeséggel, ami – ha mélyen önmagunkba nézünk – épp önvédelemből válik támadóvá… Győzelem, ha a magazin írásai is ezt az ébredési folyamatot támogatják meg üzeneteikkel, tanításaikkal, finom energiáikkal. Az ember fő feladata itt és most a szeretet megengedésének az elsajátítása. Nem kis kihívás, de talán egyre többen vagyunk készek rá.
- Könnyű ma nőnek lenni?
- Azóta nem az, amióta elszakadtunk a Forrástól! Így a megoldás is adott – visszatalálni ODA. A Belső Maghoz, a Szívhez, amelyben a Világ Iránti Szerelem tüze lobog. Ezek nem hangzatos mondatok: megtapasztalni a női energia áramlását, amelyet nem blokkol a félelem, maga a csoda.
- Hangsúlyozod, hogy a női energia minden emberi lényben jelen van.
- Pontosan. A férfiaknak és a nőknek egyaránt van női oldaluk, csak épp a múlt történései arra provokáltak bennünket, hogy elnyomjuk azt. Ennek következményeitől szenved ma mindenki – a kollektív magánytól, az elszigeteltségtől, a gyanakvástól és bizalmatlanságtól, amelynek egyik alapja, hogy az önbizalmunk, önhitünk, önszeretetünk csorba. A női energiáink újrafelfedezése erőt adhat számunkra az öngyógyításhoz, amely által visszatalálhatunk Valódi Énünkhöz, amely az áramlásban, a jelenlétben fejezi ki önmagát. Emlékezzünk arra, hogy nem a férfienergiák “überelése” vagy legyőzése a cél, szó sincs róla – az egyensúly helyreállítása a megoldás. Nő és Férfi egyenrangú szövetsége az egyénben, a kapcsolatban, a családban, a világban. Ez az egyetlen módja az örökös háborúság megszüntetésének – az egység megvalósítása.
- Mit jelent az öngyógyítás?
- Többet néhány működőképes holisztikus módszer időnkénti gyakorlásánál. Világ-és életszemléletet. Döntést, amely arról szól, hogy merek visszatalálni a méltóságomhoz, fontossá válok önmagam számára. Ez nem önzést jelent, sőt! Másokat táplálni csak abból tudsz, ami benned van. Nem mindegy, hogy a harag és a fájdalom, vagy a lelkesültség, szeretet energiájából “eteted” a környezetedet. Felelősek vagyunk önmagunkért és egymásért – ezt hivatott megerősíteni ez a magazin. Inspiráló nőket és férfiakat szeretnénk bemutatni ezen az oldalon, akiknek szavaiból, tevékenységeiből példát vehetünk. De lesznek cikkek az öngyógyítás területeire fókuszálva, és beavató női meséket is tervezünk megjelentetni a honlapon. A lényeg, hogy amit az olvasó nálunk megtalál, erőt adjon számára a következő lépések megtételéhez… és hogy általa megérthesse, és hétről hétre tudatosíthassa magában: saját létezése (is) ajándék…

Leave a Reply

*